Ngày chủ nhật , 5 tháng 10 năm 2014 Sẽ không có tiến tới hay thụt lùi , nó phụ thuộc vào điểm mốc là ở đâu và phương , hướng mình chọn như thế nào. Về cá nhân , chắc mình đang chọn hướng ngược lại với số đông hay nói một cách dễ hiểu là (với số đông) mình đang đi lùi . Thật ra thì việc đó cũng không có vấn đề gì lắm. Nó khiến mình cảm thấy bản thân mình đặc biệt , điều đó đánh đổi được cái cười và niềm vui be bé đâu chừng 2’ .Về công việc. Đã đến lúc dừng mọi thứ lại . Mình cảm thấy bản thân đang tự dừng lại đưa về chế độ yên lặng . Giờ mà có làm gì nữa thì cũng không đi tới đâu , nó vẫn đẹp nhưng chỉ là dậm chân tại chỗ mà thôi . Giờ là lúc để học và thử nghiệm. Tuy nhiên mình không có tiền để đứng yên , nên thôi, cố thêm tí vậy . :) Hôm nay , T đi xuyên Việt . Mình mong T ổn. T phải ổn.

Ngày chủ nhật , 5 tháng 10 năm 2014 
Sẽ không có tiến tới hay thụt lùi , nó phụ thuộc vào điểm mốc là ở đâu và phương , hướng mình chọn như thế nào. Về cá nhân , chắc mình đang chọn hướng ngược lại với số đông hay nói một cách dễ hiểu là (với số đông) mình đang đi lùi . Thật ra thì việc đó cũng không có vấn đề gì lắm. Nó khiến mình cảm thấy bản thân mình đặc biệt , điều đó đánh đổi được cái cười và niềm vui be bé đâu chừng 2’ .

Về công việc. Đã đến lúc dừng mọi thứ lại . Mình cảm thấy bản thân đang tự dừng lại đưa về chế độ yên lặng . Giờ mà có làm gì nữa thì cũng không đi tới đâu , nó vẫn đẹp nhưng chỉ là dậm chân tại chỗ mà thôi . Giờ là lúc để học và thử nghiệm. Tuy nhiên mình không có tiền để đứng yên , nên thôi, cố thêm tí vậy .
:)

Hôm nay , T đi xuyên Việt . Mình mong T ổn. T phải ổn.

(Source: eightypence)

japanesedrama:

- I need time. Forgive me… But this is all that I’m asking right now.

- Okay. I’ll be waiting for you, because I trust you. But when you come to me, pick only me, do you promise? When you hug me, hug only me, okay? You can do whatever you want to me, but do not hurt me, okay? I’ve collected too much pain. I just want happiness.