Nhớ những cái bánh,những góc ngồi sạch và sáng , như đang nhìn qua  tấm rèm vàng nhạt .
Nhớ sự đủ đầy .
Nhớ mẹ nữa..

Nhớ những cái bánh,những góc ngồi sạch và sáng , như đang nhìn qua  tấm rèm vàng nhạt .

Nhớ sự đủ đầy .

Nhớ mẹ nữa..

(via plantastically)